Ο Δήμος Φιγαλείας σε δυνεργασία με το Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας (ΟΚΦΠ) πραγματοποίησε εκδήλωση στο Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτας τον Ιούλιο του 2006

 

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του Δημάρχου κ.Ιωάννη Πιπιλή. Στη συνέχεια μίλησαν:

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Σωτήρης Φουρνάρος, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας ΟΚΦΠ

 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στιγμιότυπα από την εκδήλωση