Βίντεο για το ναό του Επικούριου Απόλλωνα

 

 

Βάσσες - Bassae 1964

 

 

 

 

 

Ναός Επικούριου Απόλλωνα - Κλίμα Παυσανία

 

 

 

 

 

Περιστρεφόμενος Ναός