7-12-2008 - Εκκλησιασμός του Συλλόγου και τιμητικές διακρίσεις

 

Τιμητικές διακρίσεις σε μέλη προηγούμενων Δ/κών Σ/λίων για την μεγάλη τους προσφορά προς τον Σύλλογο και κατ’ επέκταση στο χωριό μας.