Η Ζούρτσα στις 18-12-2004, βροχερή και συννεφιασμένη