Αγιος Νικόλαος

 

 

 


Η εικόνα του ΑγιοΝικόλα επάνω από την Δυτική είσοδο
(Αγιογραφία του Κώστα Ν. Γλούμη)

 


Γενική άποψη του ΑγιοΝικόλα

 


Η βρύση δεξιά στα σκαλιά του ΑγιοΝικόλα

 


Η Βόρεια είσοδος του ΑγιοΝικόλα

 


Το νέο καμπαναριό του ΑγιοΝικόλα

 


Η Δυτική είσοδος του ΑγιοΝικόλα

 


Η ΒοριοΔυτική άποψη του ΑγιοΝικόλα με το νέο Καμπαναριό