Νεκροταφεία της Ζούρτσας

 

 

 


Γενική άποψη του Νεκροταφείου στον Αγιο-Λιά

 


Βορινή άποψη του Νεκροταφείου στο Μοναστήρι

 


Ανατολική άποψη του Νεκροταφείου στο Μοναστήρι