Παναγία στην ΤρανηΒρύση

 

 

 


ΝοτιοΑνατολική άποψη της Παναγίας στην ΤρανηΒρύση

 


Γενική άποψη από το Νότο της Παναγίας στην ΤρανηΒρύση

 


ΒοριοΑνατολική άποψη της Παναγίας στην ΤρανηΒρύση