Φωτιές Αυγούστου 2007, Μεσσηνία-Αρκαδία
(Φωτογραφίες Αλέξης Διαμαντόπουλος - Τάσος Καράπαπας)