Φωτιά στις 26-8-2007
Ευρύτερη περιοχή Νέας Φιγαλείας και Ζαχάρως
(Φωτογραφίες Τάκης Λάζος)