Φωτιά στις 26-8-2007
Ακολουθώντας τη διαδρομή Ζούρτσα-Θολό
(Φωτογραφίες Αλέξης Διαμαντόπουλος - Τάσος Καράπαπας)