Αγία Βαρβάρα

 

Στα Βόρεια της Ζούρτσας υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας.

Η Λειτουργία στην εκκλησία γίνεται κάθε χρόνο στις 18 Ιουλίου.

Φωτογραφίες από τη Λειτουργία και τις εκδηλώσεις το 2013 σας παρουσιάζουμε παρακάτω.