ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Aριθμός Φύλλου 93   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ   2007

 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΖΟΥΡΤΣΑΣ

Οικογένεια Παπαθεοδώρου-Οικονομοπούλου

 

ΤO 1763 ο Αφέντης Μιχελής έδωσε ένα σπίτι τουρκικό με το γύρω περιβόλι που είχε μέσα κερασιές, περγουλιές και σικαμνές και που ήτο στο Νότιο μέρος οχυρωμένο και μέχρι σήμερον και με δυο πολεμίστρες στον Παπα-Θανάση. Το σπίτι αυτό υπάρχει σήμερα (κληρονόμοι Κων. Οικονομοπούλου).

Τον υπέργηρο Παπα-Θανάση διεδέχθη ο ανεψιός του Θεόδωρος. Ο Θεόδωρος, εύπορος της περιοχής με περιουσία μεγάλη και με κοινωνική επιρροή. Τον Μάιο του 1769 έλαβε σύζυγον την Αναστασία της αρχαίας και επιφανούς οικογένειας των Σακελλαρίων.

Ο Παπα-Θόδωρος, ευπατρίδης, χρημάτισε προεστώς και βέκιλης της Επαρχίας Ολυμπίας. Την 2αν Ιουλίου 1770 εισέβαλε στην Ζούρτσα και την γύρω περιοχή ο Τούρκος Μουσταφάς Πασάς και την πολιόρκησεν πανταχόθεν. Πολλοί έφυγαν προς την Τριφυλία. ΟΠαπα-Θόδωρος κατόρθωσε μετά της οικογενείας του και με την Πρεσβυτέρα έγκυο να καταφύγουν στο χωριό Άλβαινα που ήτο οχυρωμένο και σε κάθε επιδρομή των Τούρκων κατάφευγαν εκεί. Κατά την περίοδο αυτήν που η οικογένεια του Παπα-Θόδωρου ήταν στην Άλβαινα, εγεννήθη το πρώτο παιδί της οικογένειας.

 

Οι Ζουρτσάνοι αναγνωρίζοντας τον φλογερό πατριωτικό του ζήλο και την ευσέβειά του, τον τίμησαν με το αξίωμα του επαρχιακού Δημογέροντος και τον έστειλαν και Βεκίλην-Αντιπρόσωπον του Κάζα της Επαρχίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην συνέχεια ο Παπα-Θόδωρος απόκτησε μια πολύτεκνη οικογένεια, χαρίζοντας τη ζωή σε οκτώ ανθρώπινες υπάρξεις πέντε αγόρια και τρία κορίτσια.

Τρεις από τους γιους του για τους οποίους υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες εξελίχθησαν σε οπλαρχηγούς του Ιερού Αγώνος.

1ος ο Γρηγόριος, Επίσκοπος Μεθώνης από τους πρώτους μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία από τον Α. Πελοπίδα και έκτοτε ανέπτυξε ζηλευτή δραστηριότητα. Eχρημάτισεν πληρεξούσιος-βουλευτής εις τας Εθνοσυνελεύσεις ως και Αντιπρόεδρος και κατόπιν και Πρόεδρος της Πελοποννησιακής Βουλής περί το 1824,

2ος ο Αντώνιος Οικονομόπουλος, Κληρικός, οπλαρχηγός της Ελ. Επαναστάσεως. Πολλοί λόγιοι της εποχής του τον αποκαλούν στα γραπτά τους αγαθόν και ιλαρόν άνδρα,

3ος ο Διονύσιος, Αξιωματικός της Επαναστάσεως, που εγκατεστάθη στην Αρκαδία και ο μόνος που κράτησε το επίθετο Παπαθεοδώρου ή Παπαθεοδωρόπουλος,

4ος ο Γεώργιος Θ. Οικονομόπουλος. Υπερέτησε τον Αγώνα ως Αξιωματικός και μετά τον θάνατον Γρηγορίου και Αντωνίου εγκατεστάθη στην Μεσσηνία,

5ος ο Ιωάννης, Αξιωματικός-εκατόνταρχος πολέμησε και αυτός σε μάχες και όπου μετά τον θάνατον των δύο αδελφών του και την φυλάκισιν του ανεψιού του Κωνσταντίνου έφυγε προς Αρκαδία όπου και εγκατεστάθη.

 

Χάρις στον πλούτο και την κοινωνική επιρροή ο Παπα-Θόδωρος αποκατέστησε τις θυγατέρες του με εξέχουσες προσωπικότητες προεστών της Αρκαδίας.

1η την Διαμάντω με τον Γρηγόριον Γρηγοριάδην, για την Διαμάντω έχουν γραφεί πολλά για την προσφορά της στον αγώνα. Η Διαμάντω εκτός των χρημάτων έλαβε και ως προίκα το τσιφλίκι στην Γάρδιτσα που αργότερα ο γιος της Αθανάσιος το πούλησε και το αγόρασε για λογαριασμό των κατοίκων ο αείμνηστος Ανδρέας Μαυροειδής,

2η η Κλυταιμνήστρα, με τον Αναστάσιο Κατσαρόν, Οπλαρχηγό του Αγώνος,

3η η μικρότερη πανέμορφη κατά τον Ετεοκλήν Γρηγοριάδην, Αντιγόνη, έλαβε ως σύζυγο Γάλλο την καταγωγήν και φίλον του Γρηγορίου που παρακολουθούσαν Ιατρική.

Ο Αντώνιος Κ. Οικονομόπουλος, Bουλευτής της Ε΄ περιόδου μετέβη στην Γαλλία προς συνάντηση της οικογενείας της θείας του.

Αργότερα μετέβη στην Γαλλία και ο γιος του Κων/νος, Bουλευτής και επέστρεψε αμέσως διότι μεσολάβησε η απαγωγή του Bουλευτή Σωτηρόπουλου.

Η οικογένεια Παπα-Θόδωρου εχρησιμοποιούσε το επίθετο Οικονόμου όσον και το επίθετο Παπαθεοδώρου, Παπαθεοδωρόπουλος και Οικονομόπουλος.

Αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής. Πολλές φορές το βαφτιστικό όνομα του πατρός υποκαθιστούσε το επίθετο στους διαδόχους.

 

ΒIBΛIOΓPAΦIA:

1ον Ιστορικαί Αλήθειαι Γρηγοριάδου Α.

2ον Αμβρ. Φρατζή «Επίτομη ιστορία Τομ. Β και Δ»

3ον Δοκίμιον Iστορικόν περί της Φιλικής Eταιρίας υπό Iωάννου Φιλήμονος

4ον Καν. Δεληγιάννη

5ον Φωτάκου Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών

6ον Γενικά Αρχεία Κράτους

7ον Αρχ. Αγωνιστών Εθν. Βιβλιοθήκης, Φάκελος Αντώνιου Οικονομοπούλου

8ον Εγκυκλοπαίδεια Εθνομαρτύρων κληρικών

9ον Γεν. Αρχεία Κράτους Συλλογή Βλαχογιάννη

10ος Μεγάλη Ελ. Εγκυκλοπαίδεια τομ. 8.

Η ιστορία έχει την αλήθεια της και η παράδοση την δική της.

Βασ. Κ. Οικονομόπουλος

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»