Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ)

Αθήνας-Πειραιά «Ο Άγιος Νικόλαος»

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Συλλόγου των Νέων Φιγαλέων (Ζουρτσάνων) της Αθήνας και Πειραιά «Ο Άγιος Νικόλαος» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Συλλόγου Φιγαλέων «ΦΙΓΑΛΟΣ», που βρίσκεται στην οδό Σολωμού 10 (1ος όροφος), Αθήνα, την 10η Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. με θέματα:

1. Λογοδοσία απερχόμενης Διοίκησης, έκθεση πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση οικονομικής διαχείρισης.

3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (7 μελών) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 μελών).

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του Συλλόγου μέχρι και την 1η Ιουνίου 2018.

• Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να πληρώσουν στον Ταμία του Συλλόγου κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητος, τη συνδρομή τους, 10 ευρώ για κάθε χρόνο.

• Το Γραφείο του Συλλόγου θα είναι ανοικτό την 1η Ιουνίου από 6-8 μ.μ., ημέρα λήξης της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας (τηλ.: 210 5239423).

• Τα μέλη που θα προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν, μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους από 10 ευρώ, την ίδια ημέρα της ψηφοφορίας.

Το πέρας της ψηφοφορίας, ορίζεται στις 2 μ.μ. Θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες.

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΣΣΑΡΗ                       ΠΙΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Both comments and pings are currently closed.


Τα σχόλια είναι κλειστά.