Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φιγαλείας | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»


Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φιγαλείας

Πρωτοβουλία ανθρώπινης αλληλεγγύης προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτιστικής ανάπτυξης

Η αγάπη για τον τόπο τους ήταν αυτή που τους οδήγησε να ιδρύσουν την Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φιγαλείας, την Δ.Ε.Ο.Φ. Μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική από ανθρώπους που κάνουν πράξη τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτιστική ανάπτυξη. Μια πρωτοβουλία νέων της περιοχής που συνέστησαν το αστικό αυτό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο λειτουργεί από τις 20 Ιανουαρίου 2010.

Στις αρχές Φεβρουαρίου έγιναν αρχαιρεσίες και τα μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν συγκροτήθηκαν σε σώμα λίγες μέρες αργότερα. Πρόεδρος εξελέγη ο Χρήστος Καπλάνης, αντιπρόεδρος ο Χρήστος Κίκος, γραμματέας ο Κωνσταντίνος Λούτος, ταμίας ο Αναστάσιος Τάγαρης και μέλος ο Δημήτρης Καπλάνης ενώ στην εξελεγκτική επιτροπήεξελέγησαν οι Αναστάσιος Κατσιώλης και Γεώργιος Μπινιώρης.

Στους στόχους της Δ.Ε.Ο.Φ. είναι η παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρώπων, των περιουσιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και προστασίας του περιβάλλοντος, η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτικής προστασίας με σκοπό την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Επίσης, στους στόχους περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε πάσης φύσεως επιμορφωτικά και ενημερωτικά προγράμματα πολιτικής προστασίας, ασκήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, η ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών και κάθε ενδιαφερόμενου σε θέματα που αφορούν την ενεργό συμμετοχή σε έκτακτες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την μόλυνση του περιβάλλοντος, την προστασία του και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, ιδίως μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων και διαφόρων εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, η δημιουργία δικτύου ενεργών πολιτών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την προστασία του περιβάλλοντος εν γένει, μέσω της συνεργασίας με οργανισμούς κρατικούς και μη και πανεπιστήμια κ.α.

Όπως τόνισε μιλώντας στην εφημ. «Πατρίς» ο πρόεδροςΧρήστος Καπλάνης, «οι σκοποί της εθελοντικής ομάδας μπορούν να επιτευχθούν με την ένταξη του σωματείου στο τηρούμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και ειδικευμένων εθελοντών, με την ένταξη του σωματείου σε δίκτυα εθελοντικών οργανώσεων, την εκπαίδευση μελών σε θέματα περιβάλλοντος και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, την διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των σκοπών του σωματείου… Ελπίζουμε ότι οι Ηλείοι πολιτικοί θα βοηθήσουν στην προσπάθειά μας με το να μας στηρίξουν στην απόκτηση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και οικονομικά».

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και κατάγονται ή διαμένουν στο δήμο Φιγαλείας.

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας «Πατρίς»

Both comments and pings are currently closed.


Τα σχόλια είναι κλειστά.